Sociala medier i arbetslivet?!

12 09 2008

Definition av Sociala Medier:

Alla kommunikations format där användarna producerar innehållet.

 

T. ex.

Bloggar

Lifestreams/microbloggning

(små uppdateringar om vad du gör just nu, t. ex twitter.com, jaiku.com m.m.)

Foto, musik och videodelningssajter

Podcasts / videobloggar

Sociala nätverk och forum

Virtuella världar

Mash- ups  (dataströmmar från olika håll som sedan samlas på ett ställe.)

 

Vi har säkert alla någon gång missat information om händelser eller event på arbetet eller i skolan. Ibland på grund av att individen inte tar sitt eget ansvar och är tillräckligt engagerad, andra gånger når helt enkelt inte informationen runt hela varvet eller sänds ut genom fel kanal.

 

Idag har nästan varje hushåll tillgång till Internet. Fler och fler ägnar ganska mycket av sin lediga tid till att besöka något av dessa sociala medier.

 

Fortfarande på arbetsplatser delas scheman och information om vissa händelser ut i pappersform vilket det i vissa aspekter kanske inte är något fel i, med det kräver ett personligt möte och chansen finns att man glömmer bort det. Visst kan man använda sig utav postens tjänster men vilket är tidskrävande och inte kostnadseffektivt i det långa loppet. För mig är det näst intill overkligt att inte alla arbetsgivare oavsett bransch manar anställda att söka sig till sociala nätverk eller Internet i första hand. Här tror jag att arbetsgivare har chansen att påverka och öppna upp ögonen för många av sina anställda.

 

Vilken nytta skulle användandet av sociala medier kunna medföra?

Ett mer utbrett användande kan bidra till ett ökat allmänbildande då tankar och idéer sprids och delas i företaget. Även arbetsgivaren kan förmedla, bidra och vara med i diskussioner likväl som de anställda.

 

Aktiva deltagare håller sig lättare uppdaterade samt känner ett större deltagande i arbetet, kan vara med och påverka, det blir lättare att finna gemensamma nämnare och intressen bland varandra genom att man söker sig till ämnen man finner intressant, vilket annars kanske inte kommit fram kring fikabordet.

 

Jag tror många efter en vane period hade uppskattat ett socialt nätverk inom företaget på de arbetsplatser som det redan inte finns. Då kan vi som anställda få chansen att ta del i chefernas tankar, reflektioner och planeringar, även ibland anställda. Genom att följa och vara delaktig i anställdas konversationer kan man även finna nya talanger som lyser igenom i form av tankar och idéer. Vi värnar även om miljön när vi använder oss av elektroniska tjänster gentemot pappersadministration.

 

Ju mer du tar hand om dina anställda, och engagera dem desto lojalare och mer hårt arbetande kommer de också bli.

 

Detta är mina tankar och personliga reflektioner angående användandet av sociala medier i arbetslivet och på arbetsplatsen.

Annonser
Företagsbloggen, hur viktig är den?

10 09 2008

Idag är det på tapeten att alla företag skall blogga vilket merparten av företagen i USA gör. I Sverige ser vi bara idag vilken kraft konsumenten och bloggaren har fått genom olika sociala medier. Så hur viktigt är det för våra svenska företag att hänga med i denna trend?

 

Vi börjar med att titta på vad det finns för fördelar och nackdelar.

Jag kan se att företag som använda sig av företagsbloggar blir i konsumentens ögon mer transparant. Om vi börjar med att titta på vad alla framgångsrika företag strävar efter?

Kan det vara att kommunicera och sprida sitt budskap?

Med rätt användande av detta ”verktyg” finns det möjligheter att kommunicera inom många kategorier så som till kund, media, samarbetspartners eller framtida investerare. Den kan även användas internt inom muren av brandväggar då utvalda texter enbart kan ses av dem som har access till det. Det gör det möjligt att inom stora företag lättare föra kommunikation och dela med sig av idéer.

I övrigt gör det för konsumenten även möjligt att ta del i diskussioner eller vädra sina åsikter.

 

När du underlättar för konsumenten att kommunicera direkt med dig på hemmaplan ökar du också möjligheten att finna de missnöjda kunderna i ett tidigt stadie och kan lösa problemet innan kunden orsakat mer skada på annat håll. En missnöjd kund som är aktiv på din hemmaplan kan nästan alltid vändas till nöjd.

 

Det mesta som ditt företag försöker ”sopa under mattan med” dyker förr eller senare upp och slår då tillbaka bra mycket hårdare mot dig än om du varit ärlig och fört en rak kommunikation från början. Jag tror att människan har mycket lättare att förlåta om den ”åtalade” inte nekar än att denna gör motstånd, då man instinktivt vill gå på hårdare.

 

Vad är då viktigt att tänka på? 

Viktigt är dock att bloggen sköts på rätt sätt!

Den ska vara informativ med rena, ärliga budskap och lätt att hitta på sidan. Inte innehålla för mycket reklambudskap och gärna vara skriven av folk på olika positioner i företaget och inte bara VD:ns ord.

Sökoptimera din hemsida och undvik flash sajter. Länka till andra intressanta bloggar och till dina samarbetspartners och erbjuda dem olika RSS prenumerationer och nyhetsflöden. Ju fler som är aktiva på din hemsida desto större möjligheten har du att leda kunden dit du vill, att konsumera. Desto mer du optimerar din sida ju mer trafik kommer till den inom ditt ämne. Jag tror även det är viktigt att ha uppsatta regler för vad som får skrivas på företagsbloggen. Om det är ett multinationellt företag och flera bloggare eller bloggar att de håller sig till givna ämnen och kanske inte skriva om politik eller religion om det inte är i huvudsak fokus i affären. Man ser ju även att det finns dörrar öppna för kunskapsdelning både internt och externt.

 

Vad finns det för faror?

Det finns självklart faror beroende på hur du vinklar dina inlägg. Som jag nämnde tidigare att kanske hålla sig ifrån personliga åsikter inom politik och religion. Även om du inte uppdaterar dig tillräckligt ofta med färsk information tröttnar kunden fort på din blogg. Tar du inte hand om negativa åsikter när de uppdagas kan de fort eskalera både på din egen sida och på andra. Med andra ord är det oerhört viktigt att övervaka vad som skrivs om dig på nätet. Sen väcks även tanken att vara transparant och dela med sig av tankar och idéer är något konkurrenter kan dra nytta av. Visst i viss utsträckning men i långa loppet tror jag att man vinner på transparens och ärlighet vilket ger ett ökat förtroende från sina konsumenter. Dessa i sin tur kan själva komma med tips, tankar, önskemål och råd vilket sin tur kan utnyttjas för att driva organisationens utveckling.

 

Det viktigaste är dock att inte se bloggen som en säljkanal utan som en kommunikationskanal.

RSS kan det bli nyhetsbrevens död?

9 09 2008

Vad är RSS?

RSS är en förkortning av en text på Internet. Alltså som ”en rubrik” vilken gör det möjligt för användaren att snabbt sålla och se över olika nyheter och direkt förstå innehållet i artikeln. När användaren signat upp på nätet eller laddat ner ett RSS program till sin dator kan användaren sedan ”bokmärka” sidor som han eller hon önskar övervaka. När denna sida uppdateras och en ny artikel läggs in så ser man det i RSS läsaren i form av en ny rubrik och en direkt länk till hela artikeln.

 

Vad används RSS till idag?

Idag används RSS i bred utsträckning av journalister, nyhetsbyråer och massmedia för att snabbt tillhandahålla nyheter. På detta sätt slipper man leta efter nyheterna i lika stor utsträckning utan nu kommer de till dig.

Även bloggare använder sig flitigt av RSS. Det blir både lättare att dela med sig av sina senaste inlägg, tankar och kommentarer som att själv hålla sig uppdaterad inom vissa områden.

 

Hur skulle man kunna applicera RSS i min marknadsföring?

Jag kan direkt se nya användningsområden av RSS i marknadsföringen. Många företag använder sig utav nyhetsbrev. Om vi nu skulle erbjuda våra kunder att själva kunna se våra uppdateringar och nyheter. Själva få ta initiativet till köp när utbudet attraherar och tilltalar, att snabbare få ta del av vad vi kan erbjuda.

 

Annika berättade om en resebyrå i USA vilka använder sig av RSS. Här kan konsumenten direkt ta del av rykande färska erbjudande, så som till antalet begränsade sista minuten resor. Nu blir det ombytta roller och konsumenten blir den som måste vara ”först till kvarn” istället för att resebyrån spenderar pengar på att nå ut med sina erbjudande. Över lag kan det även bidra med att resebyrån får minskade utgifter och kanske kan sänka priserna ytterligare och för konsumenten som i sin tur betalar mindre.

Man skulle även kunna utöka tjänsten hos de många annons platssidorna så som Blocket.se.  När jag är på jakt efter en ny bil, gärna av en viss modell eller märke skulle jag gärna haft möjligheten att RSS:a t.ex. blocket.se/stockholm/bilar/volvo. Då skulle jag direkt bli uppdaterad när en ny Volvo lades in på sidan, i mitt valda geografiska område, och går då inte miste om ”klippen” där det gäller att agera fort samt slipper med jämna mellanrum själv titta på sidan.